AMAÇ

✓   Çocuğun motivasyonunu bozmadan, bağımsız yaşam becerilerini kazanmasını ve bu yolla toplumsallaşmasını sağlamak.

✓   Bilgi, birikim ve deneyimlerimi paylaşarak, 0-16 yaş çocuklarına yönelik hizmet sunmak.

✓   Yeni bilimsel bilgi ve gelişimleri takip ederek, yenilikleri uygulama alanlarına entegre etmek, sürekli eğitim ve seminerlerle kendini geliştirerek, sağlıklı ve kendine güvenen bireyler yetiştirmek.

✓   Ayrıca eğitime gönül vermiş ve kendini buna adamış biri olarak amacımız, sadece çocuklara ihtiyaç duyulanı öğretmek değil, öğretileni kullanmasını ve farklı durumlara transfer etmesini sağlayarak, öğrenme sürecini zorunlu öğrenme değil, keyifle ve sürekli öğrenme haline getirmek.

✓   Bireyin çeşitli alanlardaki gelişimine ilişkin değişimlerini tanımasına ve bu değişime  uyum sağlayabilmesine yardım etmek.

✓   Bireyin sahip olduğu yetenek ve becerilerini tanıyıp, geliştirebilmesine ve bu becerilerini  sürdürülebilirlilik  haline getirebilmesine yönelik çalışmak.

✓   Çocuğa öğrenme ve keşfetme sürecinde yardımcı olmak ve bu süreci çocuk için daha eğlenceli hale getirerek keyif almasını sağlamak.

✓   Olumlu toplumsal iletişim becerilerinin kazandırılmasıyla birlikte  duyguların ve öfke kontrolünün farkına varabilmelerini sağlamaya yönelik hizmet sunabilmek.

HEDEF

✓   Çocukların niteliksel açıdan en iyi şekilde gelişmelerini destekleyerek, gelişim alanlarında ortaya çıkan problemlerin giderilerek en yüksek performansı göstermelerini sağlamak.

✓   Bireyin kendini gerçekleştirebilmesini, danışma sürecinde kendi özelliklerine göre üst düzeyde olumlu yönde faydalanabilmesini sağlamak ve bu özelliklerini geliştirebilmesine yardımcı olmak.

✓   Bireyin her açıdan gereksinimlerini karşılayabilmesini ve gelişimsel açıdan kendini geliştirebilmesini sağlayarak daha doyumlu ve mutlu bireyler olma yolunda onlara yardımcı olmak.

İLKE

✓   “Önce insan” anlayışıyla hareket etmek.

✓    Dürüstlük ve saygılı olma anlayışından yola çıkarak danışma sürecine başlamak.

✓   Bireyin temel hak ve özgürlükleri de dikkate alınarak kişinin ihtiyaçlarına göre hareket etme anlayışını benimsemek.

✓   Danışmanlık sürecinde gizlilik esası anlayışıyla hareket etmek

✓   Çocukla çalışırken ebeveyn ile etkili bir işbirliği halinde hareket edebilme anlayışını benimsemek.

✓   Kişisel ve kültürel farklılıklara duyarlı olma görüşünden hareketle insanları yargılamadan ya da bir kalıba sokmadan süreci yapılandırmak.