Mine AĞIR Hakkında

İskenderun’da doğan Özel Eğitim Uzmanı ve Psikoterapist Mine Ağır; Trakya Üniversitesi Eğitim Bilimleri (Lisans)’nden mezun oldu.

“Farkında Ol, Elini Uzat” temel mottosu ile çalışmalarını sürdüren Özel Eğitim Uzmanı ve Psikoterapist Mine Ağır, daha sonra Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji bölümünde tezli yüksek lisans yaptı. Ağır, bununla birlikte Anadolu Üniversitesi’nde Sosyoloji eğitimi gördü.

15 yılı aşkın bir mesleki tecrübeye sahip olan Mine Ağır, bunun 9 yılını özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde çalışmakla geçirmiştir. Ayrıca yine bu süreçte, yoğun bir şekilde özel gereksinimli çocuklara ev merkezli Psiko-eğitsel destek vermiştir.

Öte yandan; 2014 yılının Mart ayında kendi özel kliniği Mine Ağır Psikolojik Danışmanlık Merkezi’ni kuran Mine Ağır, 2018 yılının Aralık ayında ise Mine Ağır Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’ni kurarak, danışanlarına modern, konforlu ve sıcak bir ortamda danışmanlık vermektedir.

Özel Eğitim Uzmanı, Floortime Terapisti ve Psikoterapist Mine Ağır, aldığı eğitimler sonucu 203 seviyesinde uluslararası Floortime Terapisti, Psikoterapist, ABA Uygulayıcısı, OÇİDEP Eğitmeni, Zihin Kuramı Eğitmeni, PASS Uygulayıcısı, Etkileşim Temelli Öğretim Eğitmeni, GOBDÖ Uygulayıcısı, SOBAT uygulayıcısı ve DEM-OKU eğitmeni unvanlarını almaya hak kazanmıştır.

Özel Eğitim Uzmanı ve Psikoterapist Mine Ağır ayrıca, Türkiye’nin en önemli haber platformlarının başında gelen Milliyet ve Mynet.com‘da köşe yazarlığı yapmakta ve bununla birlikte uzmanlık görüşleri, her ay Türkiye’nin önde gelen haber mecralarında yer almaktadır.

Uzmanlık Alanları:

 • Yaygın Gelişimsel Bozukluklar
 • Gelişimsel Gerilik
 • Down Sendromu
 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite
 • Öğrenme Güçlüğü (Disleksi, Disgrafi, Diskalkuli, Afazi)
 • Çocuklarda Özgüven Eksikliği
 • Floortime İle Sosyal Duygusal Gelişimi Destekleme
 • Davranış Bozukluğu
 • Seçici Mutizm
 • Tepkisel Bağlanma Bozukluğu
 • Çocuklarda Kaygı Bozukluğu
 • Aile Danışmanlığı
 • Çocukların Sosyal Duygusal Gelişimini Destekleme
 • Oyun Terapisi
 • Çocuklarda Okul Fobisi
 • Okulu Reddetme
 • Çocuklarda Uyum ve Davranış Sorunları
 • Çocuklarla Bireysel ve Grup Çalışmaları
 • Sosyal İletişim Bozuklukları
 • İlişki Temelli Uygulamalar
 • Yeme Tutumu
 • Uyku Problemleri
 • Alt Islatma, Dışkı Kaçırma
 • Kardeş Kıskançlığı
 • Depresyon
 • Fobik Bozukluklar
 • Panik Bozukluklar
 • Obsesif Kompulsif Bozukluk
 • Yaygın Anksiyete Bozukluğu
 • Travma Sonrası Stres Bozukluğu)

Sertifika, Seminer ve Kurs Bilgileri:

*Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü, 1 Ulusal Psikolojik Davranış ve Rehberlik Uygulamaları Kongresi 21-23 Eylül (Prof. Dr. Binnur Yeşilyaprak Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü)

*MEB Hizmet İçi Eğitim 2006 (Zihinsel Engelliler öğretmenliği eğitim programı)

*All Kids First LLC ABA Terapisi Eğitim Sertifikası (2014-2015) Nicky Nükte Altıkulaç

– ABA’ya Giriş (Nisan 2014) Nicky Nükte Altıkulaç

-Lavaas Yöntemi / DTT (Haziran 2014) Nicky Nükte Altıkulaç

-Sözel Davranış /VB – Doğal Ortamda Öğretim / NET (Eylül 2014) Fonksiyonel / Nicky Nükte Altıkulaç

-Davranış Analizi (Kasım 2014)/Nicky Nükte Altıkulaç

-Sınıf İçinde ve Kurumlarda ABA Yönteminin Kullanılması (Ocak 2015) / Nicky Nükte Altıkulaç

**The Greenspan Floortime Approach Floortime Center, Bethesda, Marlylan USA (Jake greenspan) ICDL (The İnterdisciplinary Council on DevelopmentandLearning) sertifikasını alarak uluslararası Floortime Terapisti olmuştur.

-DIR ICDL 101 /JAKE GREENSPAN (The Interdisciplirary Council on Development and Learning Certificate of Competency Basic DIR Floortime Certificate/Floortime Eğitimi The Greenspan Floortime Approach Certificate of Attendance (2014)

– The Floortime Center Bethesda, Maryland USA’da derslere birebir girerek uygulamalara katılım / (Eylül-Ekim 2015)

– DIR 201 Kursu ICDL (The İnterdisciplinary Council on DevelopmentandLearning) Sertifikası – Temel Fonksiyonel Duygusal Gelişim Kapasitelerini Desteklemek (2016)

– Ayrıca *Floortime Süpervizyon toplantılarına düzenli olarak katılım

*DIR 202 ICDL (The İnterdisciplinary Council on DevelopmentandLearning) sertifika eğitimini tamamlamıştır.

– DIR 203 ICDL (The İnterdisciplinary Council on DevelopmentandLearning)kursu sertifikası (Ebeveynleri, öğretmenleri ve diğer bakım veren kişileri eğitmek ve Fonksiyonel Duygusal Gelişim Kapasitelerini desteklemek )

*Prof. Dr. Halil İbrahim Diken tarafından verilen “Etkileşim Temelli Erken Çocuklukta Müdahele Programı” na katılarak ETEÇOM VE Gilliam Otistik Bozukluk Derecelendirme Ölçeği-2 Türkçe versiyonu GOBDÖ-2- TV (2015) Sertifikasını almıştır.

*Otistik Çocuklar İçin Davranışsal Eğitim Programı: OÇİDEP 1 (Mayıs 2015),OÇİDEP 2 (Ekim 2015)

*Speech Academy Özel Gereksinimli Bireylerde Dil ve Konuşma Eğitimi sertifikası / (2014)

*11 Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi “Kurgudan Gerçeğe Korkularımız” (21 – 23 Eylül 2006)

* Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü Türk Psikologlar İş Birliği ile 14. Ulusal Psik. Kongresi (6-8 Eylül 2006)

*Etkili İletişim Semineri ile Beden Dili Semineri (24 Nisan 2011)

*NLP ile Etkin İletişim Eğitimi (4-5 Haziran 2011)

*Melikşah Üniversitesi Aile Danışmanlık Eğitim Sertifikası

*Zirve Üniversitesi Aile Danışmanlığı Eğitimi Sertifikası

Tarih: 21.07.2012-12.08.2012

(Prof. Dr. Adnan Kısa)

*Çağ Üniversitesi Psikoloji Kulübü tarafından düzenlenen “Otizm ve Eğitim” konulu konferansta konuşmacı olarak katılım.

*Okul Öncesi Kurum çalışanlarına yönelik eğitim programında “Özel Gereksinimli Çocuklarda Okula Uyum Sürecinin Sağlanması” konusunun sunumu.

*BBA Prof. Dr. Binyamin BİRKAN tarafından verilen; ABA temelli eğitim planı geliştirme, becerilerin öğretimini tasarlama ve uygulama, çocukları öğrenmeye karşı motive etme, problem davranışlarıyla başetme yöntemlerini içeren “Otizm ABA kapsamlı Eğitim Modeli Sertifika Programı “na katılmıştır.

*Anne Baba Tutumları Bağlamında Okul Öncesi Çocuklarda Ortaya Çıkan Alışkı Sorunları – Bilimsel Araştırmalar Etkinliği (Yayınlanmamış Araştırma), 2017

*PASS – Bilişsel Müdahale Programı (Planlama (Planning), Eşzamanlılık (Simultaneous), Dikkat (Attention) ve Ardıl Bilişsel İşlemler (Successive) sertifikası / Yrd. Doç. Dr. Tamer Ergin

*ETEÇOM ( Etkileşim Temelli Erken Çocuklukta Müdahale Programı ) – Prof. Dr. İbrahim Halil Diken (ETEÇOM, ilişki-temelli yaklaşıma (Relationship-Based Approach) dayalı bir programdır.)

* Sensory Integration Therapy Workshop  – 6-7 Mart 2016 (Wilson Center for Children

* Otizm Spektrum Bozukluğu ve Özel Öğrenme Güçlüğü Olan Bireyleri Zihin Kuramı Testleri İle Değerlendirme / Psikolog Dr Alev Girli ( 14-15 EKİM 2018 )

* Sosyal Beceriler ve Zihin Kuramı Becerilerinin Öğretimi / Psikolog Dr Alev Girli ( 14-15 EKİM 2018 )

* BDT (Bilişsel Davranış Terapisi) –  Prof. Dr. Şükrü Uğuz /9 Modül/Şükrü Uğuz – Davranış Terapileri Akademisi

Kognitif Psikoloji/ Davranış Psikolojisi/ Seansların Planlanması/

Depresyon/ Fobik Bozukluklar/ Panik Bozukluklar/ Obsesif Kompulsif

Bozukluk/ Yaygın Anksiyete Bozukluğu/ Travma Sonrası Stres Bozukluğu)

*BDT (Bilişsel Davranış Terapisi) – Prof. Dr. Şükrü Uğuz /  5 Süpervizyon

EMDR 1. Düzey Temel Eğitimi ve Süpervizyonu / DBE Davranış Bilimleri Enstitüsü / EMRE KONUK (2020)

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)  -Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşlemleme

* PROJEKTİF TESTLER – TAT / Tematik Algı Testi ve CAT /Çocuklar İçin Tematik Algı Testi /  (2020) /Psikolog Selin Kalabaş

Yayınlanan Makaleler:

*** Parent attitudes and other comorbid behavioral problems in masturbating children – Masturbasyon yapan çocuklarda ebeveyn tutumları ve komorbid diğer davranış sorunları [Mine Ağır, Soner Çakmak, Gülşah Seydaoğlu, Asiye Gürbüz Arıcı, Ayşe Avcı], (Ekim 2020)